Invoer

Voor de invoer van goederen die vanuit een niet-EU-land het douanegebied van de EU binnenkomen, geldt een aantal regels. Hoofdregel is dat deze goederen een ‘douanebestemming’ moeten krijgen. U kunt  de goederen een douanebestemming geven door ze bijvoorbeeld onder een ‘douaneregeling’ te plaatsen. Een van deze douaneregelingen is in het vrije verkeer brengen. De aangifte dient elektronisch ingestuurd te worden naar de bevoegde douane autoriteit. De douane controleert de aangifte, de bijbehorende documenten en steekproefgewijs ook de goederen. Tevens controleert de douane of er vergunningen of certificaten noodzakelijk zijn, alvorens de goederen worden vrijgegeven. Als bovenstaande zaken zijn geverifieerd, volgt de uitnodiging tot betaling en de goederen worden vrijgegeven.

 


Uitvoer

De douane houdt zich niet alleen bezig met het controleren van de invoer van goederen, maar heeft ook een taak bij de controle van goederen die worden uitgevoerd. Ook als u goederen uitvoert, krijgt u met de douane te maken. Voor communautaire goederen die het douanegebied van de Europese Unie (EU) verlaten, moet een aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de douane. Communautaire goederen zijn goederen die zich in het vrij verkeer van de EU bevinden, bijvoorbeeld omdat de rechten bij invoer over deze goederen zijn betaald, of omdat de goederen binnen de EU zijn geproduceerd, geoogst of gewonnen. Om communautaire goederen uit te mogen voeren, moet de exporteur voor deze goederen een ‘aangifte ten uitvoer’ doen. Hierbij moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen. U moet zich ook aan de regels houden op gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. De aangifte dient elektronisch ingestuurd te worden naar de bevoegde douane autoriteit. De douane controleert de aangifte, de bijbehorende documenten en steekproefgewijs ook de goederen. Van uitvoer is sprake als u communautaire goederen buiten het douanegebied van de EU brengt. Brengt u communautaire goederen vanuit Nederland over naar een ander EU-land, dan is geen sprake van uitvoer, maar van een intracommunautaire transactie. U hoeft in dat geval dan ook geen uitvoeraangifte te doen bij de douane. Echter, als goederen overzee worden vervoerd, dient de herkomst te worden aangetoond met een T2L(F).

 


 

Transit

Als u goederen onder toezicht van de douane vervoert, dan heet dat douanevervoer. Goederen die vanuit een niet-EU-land Nederland worden binnengebracht, staan onder toezicht van de douane. In de meeste gevallen heeft u voor douanevervoer een vervoersdocument nodig. Het hangt van de situatie af welk vervoersdocument u nodig heeft. Veel van de goederen worden vanuit Nederland vervolgens weer vervoerd naar een ander EU-land of naar een niet-EU-land. Voor het verdere vervoer vanuit Nederland moet u gebruikmaken van de regeling voor douanevervoer. Als u gebruik wilt maken van de regeling voor douanevervoer, dan is aangifte doen verplicht. De aangifte doet u met het systeem Transit-NCTS. De transit-NCTS aangifte dient elektronisch ingestuurd te worden naar de bevoegde douane autoriteit.

 


 

Regelingen

Goederen die van buiten de Europese Unie (EU) het douanegebied van de EU worden binnengebracht, kunnen onder toezicht van de douane worden opgeslagen. Dit heet opslag onder douaneverband. Bij deze manier van opslaan zijn geen invoerrechten en andere belastingen bij invoer verschuldigd. Bovendien worden bepaalde handelspolitieke en landbouwpolitieke maatregelen en invoerverboden en invoerbeperkingen niet toegepast. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de opslag van goederen onder douaneverband, maar een vergunning is altijd vereist. Wij beschikken over de vergunningen om goederen te plaatsen onder deze regeling. We hoeven enkel uw locatiegegevens op te voeren.

Indien u een nieuwe vergunning wilt aanvragen voor opslag onder douaneverband kunnen we u daar in begeleiden. Ook kan Comex u begeleiden bij aanvragen voor andere bijzondere regelingen.