Digitalisering

De Kamer van Koophandel is een belangenorganisatie van het bedrijfsleven. Zij houden zich bezig met advisering en belangenbehartiging voor ondernemers. Naast deze algemene taken is de Kamer van Koophandel de instantie voor afgifte van oorsprong certificaten. De Kamers van Koophandel zijn gefuseerd tot één organisatie. Door deze reorganisatie zijn de exportbalies gesloten, en dienen de aanvragen van oorsprong certificaten digitaal te geschieden. Door de relatief hoge kosten kiezen veel exporteurs er niet voor om zelf digitaal de certificaten in te dienen bij de Kamer van Koophandel.

Comex heeft deze digitale oplossing voor u in huis!

Via speciale software dienen wij de documenten digitaal bij de Kamer van Koophandel in. Snelle afhandeling van uw aanvraag, doordat de certificaten op ons kantoor worden uitgeprint, op elk moment.

U kiest ervoor de certificaten zelf af te halen, per courier of post te laten bezorgen, dan worden daarvoor geen kosten  in rekening gebracht. Voor bezorging vragen wij een gepaste vergoeding, net als voor de transactiekosten. Naast deze oorsprong certificaten kunnen we uiteraard ook de uitvoerdocumenten voor u opmaken. Als extra service laten we dan de EUR 1 certicaten viseren bij de douane. Zodoende kan de vervoerder direct naar de buitengrens van de EG, en heeft dan geen wachttijd aan een binnengrens.

EUR-1

eur1Een EUR 1-certificaat geeft de importeur in het land van bestemming recht op korting of zelfs vrijstelling van invoerrechten. Het is geldig in alle landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft. Als een importeur hiervan wil profiteren, moet de “preferentiële oorsprong” van de producten aangetoond zijn. Dit kan door middel van het EUR.1 certificaat. Met preferentiële oorsprong wordt bedoeld dat de regelgeving is bepaald in de protocollen van vrijhandelsovereenkomsten van de EU met andere landen. In Nederland zijn zowel de Kamer van Koophandel als de Douane betrokken bij de afgifte van een EUR. 1-certificaat. De legalisatie wordt geregeld door de Kamer van Koophandel, terwijl de douane de certificaten viseert aan de hand van het uitvoerdocument. De legalisatie vindt plaats aan de hand van meegeleverde bewijsstukken, zoals leveranciersverklaringen, om de oorsprong aan te tonen.

CVO

CVOHet Certificaat Van Oorsprong (CVO) is een veelgebruikt oorsprongsdocument. Het geeft aan in welk land een product gemaakt of geteeld is. Het CVO is een niet-preferentieel oorsprongsdocument. Voor goederen voorzien van een CVO hanteert de douane in het land van bestemming het algemene invoertarief. Als er afspraken zijn op basis van “most favoured nation”, dan betaald men minder of zelfs helemaal geen invoerrechten. Zonder CVO kunt u tegen moeilijkheden aanlopen als u in een bepaald land producten wilt invoeren. Als voorbeeld kunt u denken aan weigering aan de grens, waarbij dan onnodige kosten kunnen ontstaan. Op basis van het CVO beslist een land immers of u het product wel of niet mag invoeren. In tegenstelling tot het EUR-1 certificaat, dient deze niet te worden geviseerd door de douane.

 

ATR-certificaat voor Turkije

ATREen ATR-certificaat is een douanedocument dat u kunt gebruiken bij handel tussen de landen van de EU en Turkije. De EU heeft met Turkije een douane-akkoord gesloten, waardoor u de meeste goederen zonder invoerrechten kunt invoeren. De goederen moeten dan wel van herkomst uit de EU of Turkije komen. Voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten kunt u het ATR-certificaat niet gebruiken. Bij deze producten is namelijk de oorsprong van belang en heeft u het EUR.1 certificaat nodig. Het ATR-certificaat wordt enkel door de douane geviseerd.   

Legalisatie

De Kamer Van Koophandel legaliseert handtekeningen op allerlei soorten documenten, zoals contracten en handelsfacturen. Zij controleert of de ondertekenaar bevoegd is het document te tekenen. Zo weet uw buitenlandse klant ook zeker dat het document geldig is. Door het sluiten van de exportbalie bij de Kamer Van Koophandel is legalisatie van uw handtekening enkel mogelijk per post of digitaal. Via de Comex is dit digitaal te regelen met een volmacht. Als u gebruik wil maken van deze dienst, dient u ruim van tevoren contact op te nemen met Comex.