Directe Vertegenwoordiging

Bij directe vertegenwoordiging doet Comex in naam en voor rekening van de importeur of exporteur aangifte. Hiervoor dient een schriftelijk volmacht te worden afgegeven om namens de importeur of exporteur op te treden. Comex blijft aanspreekpunt voor de douane totdat de aangegeven goederen voor de gevraagde douanebestemming worden vrijgegeven. Als naderhand nog gegevens dienen te worden verstrekt, kan Comex met deze machtiging uw zaken afhandelen. De importeur of exporteur blijft verantwoordelijk voor het nakomen van de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de aangifte door de douane.

Beperkte Fiscaal Vertegenwoordiging

Door de ligging van Nederland en België, met een aantal grote havens is het voor buitenlandse bedrijven interessant om goederen in Nederland in te klaren. Comex kan voor deze buitenlandse bedrijven optreden als Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger. Onder het fiscaal BTW-nummer van Comex worden de goederen ingeklaard en na de invoer wordt de BTW verlegd naar de eindontvanger in de EU, als intra-communautaire levering. Tevens verzorgd Comex de maandelijkse statistiek aangifte. Ten grondslag aan deze dienst ligt een contract tussen de buitenlandse klant en Comex, waarin de verplichtingen zijn neergezet.

BTW-registratie

Door de uitbreiding van de EG, en alle vereenvoudigde procedures, is het voor een buitenlands bedrijf mogelijk om een eigen Nederlands BTW nummer aan te vragen. Wij kunnen optreden als BTW gemachtigde hetgeen in kan houden: - Aanvragen Nederlands BTW nummer – Verzorgen van de BTW aangifte – Intra communautaire leveringen en verwervingen aangifte – IRIS statistiek aangifte

Als gemachtigde staan we u graag terzijde om u te assisteren of de gehele aangifte procedure uit handen te nemen.